อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน ?


วิรัติ ได้แก่กิริยาที่ละเว้นจากข้อห้าม มีความสัมพันธ์กับข้อใด ?

ก. ศีล ๕
ข. พละ ๕
ค. ศีล ๘
ง. ขันธ์ ๕


มีคนสอบทั้งหมด 113 ครั้ง
ตอบถูกทั้งหมด 83 ครั้ง

ข้ออื่นๆ
พระเถระรูปใดเดินจงกรมจนเท้าแตก ก็ยังไม่ได้บรรลุธรรม ?

© 2011. kundham.com ทดสอบธรรมะออนไลน์กับเว็บไซต์คุณธรรม
ภาษาไทย | ติดต่อ info@kundham.com เข้าสอบแล้ว 18901 ครั้ง
Check PageRank b110169.yse.yahoo.net time : 22:31 น
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ทดสอบธรรมะ | สมัครสมาชิก | คะแนนสอบธรรมะ | แผนผังเว็บไซต์ | Weblinks | ติดต่อสอบถาม