อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน ?


พระพุทธองค์ทรงแสดงอนุปุพพีกถาเป็นครั้งแรก แก่ใคร ?

ก. ยสกุลบุตร
ข. มารดายสกุลบุตร
ค. บิดายสกุลบุตจ
ง. ภรรยายสกุลบุตร


มีคนสอบทั้งหมด 66 ครั้ง
ตอบถูกทั้งหมด 48 ครั้ง

ข้ออื่นๆ
มีปัญญา แม้ไม่มีทรัพย์ ยังพออยู่ได้ แต่ขาดปัญญา แม้มีทรัพย์ก็อยู่ไม่ได้ ... เป็นธรรมวาทะของใคร ?

© 2011. kundham.com ทดสอบธรรมะออนไลน์กับเว็บไซต์คุณธรรม
ภาษาไทย | ติดต่อ info@kundham.com เข้าสอบแล้ว 16536 ครั้ง
Check PageRank crawl-66-249-77-92.googlebot.com time : 11:16 น
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ทดสอบธรรมะ | สมัครสมาชิก | คะแนนสอบธรรมะ | แผนผังเว็บไซต์ | Weblinks | ติดต่อสอบถาม