อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน ?


การรักษาศีลข้อที่ ๔ ส่งเสริมให้มนุษย์มีคุณธรรมใด ?

ก. ทาน
ข. ปิยวาจา
ค. อัตถจริยา
ง. สมานัตตตา


มีคนสอบทั้งหมด 115 ครั้ง
ตอบถูกทั้งหมด 95 ครั้ง

ข้ออื่นๆ
ปิสุณวาจา ผู้พูดตั้งใจจะให้เกิดผลอย่างไร ?

© 2011. kundham.com ทดสอบธรรมะออนไลน์กับเว็บไซต์คุณธรรม
ภาษาไทย | ติดต่อ info@kundham.com เข้าสอบแล้ว 18901 ครั้ง
Check PageRank b110169.yse.yahoo.net time : 22:31 น
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ทดสอบธรรมะ | สมัครสมาชิก | คะแนนสอบธรรมะ | แผนผังเว็บไซต์ | Weblinks | ติดต่อสอบถาม