อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน ?


คำพูดประเภทใด ตรงกับคำาว่า กลับคำ ?

ก. พูดเห็นแก่ได้
ข. พูดเพื่อยกย่อง
ค. พูดหลีกเลี่ยง
ง. พูดให้แตกแยก


มีคนสอบทั้งหมด 115 ครั้ง
ตอบถูกทั้งหมด 84 ครั้ง

ข้ออื่นๆ
คนประเภทใด ทำสังคมให้เกิดความแตกแยก ?

© 2011. kundham.com ทดสอบธรรมะออนไลน์กับเว็บไซต์คุณธรรม
ภาษาไทย | ติดต่อ info@kundham.com เข้าสอบแล้ว 18901 ครั้ง
Check PageRank b110169.yse.yahoo.net time : 22:31 น
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ทดสอบธรรมะ | สมัครสมาชิก | คะแนนสอบธรรมะ | แผนผังเว็บไซต์ | Weblinks | ติดต่อสอบถาม