อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน ?


คำว่า ภรรยาท่าน ได้แก่หญิงประเภทใด ?

ก. หญิงไม่มีสามี
ข. หญิงมีสามี
ค. หญิงหย่าสามี
ง. หญิงสามีตาย


มีคนสอบทั้งหมด 115 ครั้ง
ตอบถูกทั้งหมด 105 ครั้ง

ข้ออื่นๆ
ช้าเสียการ นานเสียกิจ จัดเข้าในสัปปุริสธรรมข้อใด ?

© 2011. kundham.com ทดสอบธรรมะออนไลน์กับเว็บไซต์คุณธรรม
ภาษาไทย | ติดต่อ info@kundham.com เข้าสอบแล้ว 18901 ครั้ง
Check PageRank b110169.yse.yahoo.net time : 22:31 น
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ทดสอบธรรมะ | สมัครสมาชิก | คะแนนสอบธรรมะ | แผนผังเว็บไซต์ | Weblinks | ติดต่อสอบถาม