อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน ?


การประพฤติตนโดยงดเว้นจากอทินนาทาน ได้ชื่อว่าปฏิบัติตาม อริยมรรคมีองค์ ๘ ข้อใด ?

ก. สัมมาทิฏฐิ
ข. สัมมาสังกัปปะ
ค. สัมมาอาชีวะ
ง. สัมมากัมมันตะ


มีคนสอบทั้งหมด 124 ครั้ง
ตอบถูกทั้งหมด 83 ครั้ง

ข้ออื่นๆ
กิริยาเช่นไร เป็นความผิดในอทินนาทานข้อว่า ตู่ ?

© 2011. kundham.com ทดสอบธรรมะออนไลน์กับเว็บไซต์คุณธรรม
ภาษาไทย | ติดต่อ info@kundham.com เข้าสอบแล้ว 18901 ครั้ง
Check PageRank b110169.yse.yahoo.net time : 22:31 น
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ทดสอบธรรมะ | สมัครสมาชิก | คะแนนสอบธรรมะ | แผนผังเว็บไซต์ | Weblinks | ติดต่อสอบถาม