อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน ?


คบคนโดยขาดความซื่อสัตย์ มุ่งจะเอาทรัพย์สมบัติเขาถ่ายเดียว อนุโลมโจรกรรมข้อใด ?

ก. สมโจร
ข. ปอกลอก
ค. รับสินบน
ง. ถูกทุกข้อ


มีคนสอบทั้งหมด 122 ครั้ง
ตอบถูกทั้งหมด 91 ครั้ง

ข้ออื่นๆ
ผู้ที่ได้ฌานมาก่อนแล้ว ต่อมาเจริญวิปัสสนา จนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ เรียกว่า…?

© 2011. kundham.com ทดสอบธรรมะออนไลน์กับเว็บไซต์คุณธรรม
ภาษาไทย | ติดต่อ info@kundham.com เข้าสอบแล้ว 18910 ครั้ง
Check PageRank b110169.yse.yahoo.net time : 00:49 น
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ทดสอบธรรมะ | สมัครสมาชิก | คะแนนสอบธรรมะ | แผนผังเว็บไซต์ | Weblinks | ติดต่อสอบถาม