อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน ?


สวิญญาณกทรัพย์ในเรื่องอทินนาทาน ตรงกับข้อใด ?

ก. บ้าน
ข. รถยนต์
ค. ต้นไม้
ง. สัตว์เลี้ยง


มีคนสอบทั้งหมด 132 ครั้ง
ตอบถูกทั้งหมด 87 ครั้ง

ข้ออื่นๆ
ความมัวเมาใน รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ จัดเป็น…?

© 2011. kundham.com ทดสอบธรรมะออนไลน์กับเว็บไซต์คุณธรรม
ภาษาไทย | ติดต่อ info@kundham.com เข้าสอบแล้ว 18901 ครั้ง
Check PageRank b110169.yse.yahoo.net time : 22:31 น
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ทดสอบธรรมะ | สมัครสมาชิก | คะแนนสอบธรรมะ | แผนผังเว็บไซต์ | Weblinks | ติดต่อสอบถาม