อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน ?


ธรรมสำหรับป้องกันการทำงานผิดพลาด ได้แก่ข้อใด?

ก. สติ - สัมปชัญญะ
ข. หิริ - โอตตัปปะ
ค. ขันติ - โสรัจจะ
ง. ฉันทะ - วิริยะ


มีคนสอบทั้งหมด 764 ครั้ง
ตอบถูกทั้งหมด 691 ครั้ง

ข้ออื่นๆ
ปัญจวัคคีย์ หมายถึงใคร ?

© 2011. kundham.com ทดสอบธรรมะออนไลน์กับเว็บไซต์คุณธรรม
ภาษาไทย | ติดต่อ info@kundham.com เข้าสอบแล้ว 18910 ครั้ง
Check PageRank b110169.yse.yahoo.net time : 00:49 น
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ทดสอบธรรมะ | สมัครสมาชิก | คะแนนสอบธรรมะ | แผนผังเว็บไซต์ | Weblinks | ติดต่อสอบถาม