อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน ?


มะยัง ภันเต...ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ เป็นคำอะไร ?

ก. อาราธนาเทศน์
ข. อาราธนาธรรม
ค. อาราธนาพระปริตร
ง. อาราธนาศีล


มีคนสอบทั้งหมด 373 ครั้ง
ตอบถูกทั้งหมด 327 ครั้ง

ข้ออื่นๆ
ความแตกร้าวในหมู่มนุษย์ ความไม่ไว้วางใจกัน ป้องกันได้ด้วยศีลข้อใด ?

© 2011. kundham.com ทดสอบธรรมะออนไลน์กับเว็บไซต์คุณธรรม
ภาษาไทย | ติดต่อ info@kundham.com เข้าสอบแล้ว 18901 ครั้ง
Check PageRank b110169.yse.yahoo.net time : 22:31 น
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ทดสอบธรรมะ | สมัครสมาชิก | คะแนนสอบธรรมะ | แผนผังเว็บไซต์ | Weblinks | ติดต่อสอบถาม