อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน ?


สุนทรพจน์ของโทณพราหมณ์ที่ห้ามกษัตริย์แย่งชิงพระสารีริกธาตุ ว่าด้วยเรื่องอะไร ?

ก. สามัคคีธรรม
ข. เมตตาธรรม
ค. ยุติธรรม
ง. ทศพิธราชธรรม


มีคนสอบทั้งหมด 372 ครั้ง
ตอบถูกทั้งหมด 236 ครั้ง

ข้ออื่นๆ
พระพุทธเจ้าทรงเน้นคนกลุ่มใดก่อน ในการประกาศพระศาสนา ?

© 2011. kundham.com ทดสอบธรรมะออนไลน์กับเว็บไซต์คุณธรรม
ภาษาไทย | ติดต่อ info@kundham.com เข้าสอบแล้ว 18901 ครั้ง
Check PageRank b110169.yse.yahoo.net time : 22:31 น
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ทดสอบธรรมะ | สมัครสมาชิก | คะแนนสอบธรรมะ | แผนผังเว็บไซต์ | Weblinks | ติดต่อสอบถาม