อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน ?

ทดสอบธรรมะออนไลน์

ทดสอบธรรมะออนไลน์ สำหรับบุคคลทั่วไป (ทดสอบได้ทันที)
แบบทดสอบทั่วไป ทั้งหมด 5 ข้อมีผู้เข้าทดสอบ 1811 ครั้ง
แบบทดสอบทั่วไป ชุดที่ ๒ ทั้งหมด 10 ข้อมีผู้เข้าทดสอบ 3172 ครั้ง

ทดสอบธรรมะ ระดับธรรมศึกษา ชั้นตรี (สมาชิก)
วิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี ปี ๒๕๕๓ทั้งหมด 50 ข้อมีผู้เข้าทดสอบ 1242 ครั้ง
วิชาพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นตรี ปี ๒๕๕๓ทั้งหมด 50 ข้อมีผู้เข้าทดสอบ 1014 ครั้ง
วิชาเบญจศีล-เบญจธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี ปี ๒๕๕๓ทั้งหมด 50 ข้อมีผู้เข้าทดสอบ 365 ครั้ง
วิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี ปี ๒๕๕๐ทั้งหมด 50 ข้อมีผู้เข้าทดสอบ 187 ครั้ง
วิชาพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นตรี ปี ๒๕๕๐ทั้งหมด 50 ข้อมีผู้เข้าทดสอบ 177 ครั้ง
วิชาเบญจศีล-เบญจธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี ปี ๒๕๕๐ทั้งหมด 50 ข้อมีผู้เข้าทดสอบ 45 ครั้ง
วิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี ปี ๒๕๕๑ทั้งหมด 50 ข้อมีผู้เข้าทดสอบ 170 ครั้ง
วิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี ปี ๒๕๔๙ทั้งหมด 50 ข้อมีผู้เข้าทดสอบ 91 ครั้ง
วิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี ปี ๒๕๔๘ทั้งหมด 50 ข้อมีผู้เข้าทดสอบ 20 ครั้ง
วิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี ปี ๒๕๔๓ทั้งหมด 50 ข้อมีผู้เข้าทดสอบ 73 ครั้ง
วิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี ปี ๒๕๔๗ทั้งหมด 50 ข้อมีผู้เข้าทดสอบ 134 ครั้ง
วิชาพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นตรี ปี ๒๕๔๓ทั้งหมด 50 ข้อมีผู้เข้าทดสอบ 187 ครั้ง
วิชาเบญจศีล-เบญจธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี ปี ๒๕๔๓ทั้งหมด 50 ข้อมีผู้เข้าทดสอบ 23 ครั้ง
วิชาพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นตรี ปี ๒๕๕๑ทั้งหมด 50 ข้อมีผู้เข้าทดสอบ 378 ครั้ง
วิชาพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นตรี ปี ๒๕๔๘ทั้งหมด 50 ข้อมีผู้เข้าทดสอบ 86 ครั้ง
วิชาเบญจศีล-เบญจธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี ปี ๒๕๕๑ทั้งหมด 50 ข้อมีผู้เข้าทดสอบ 79 ครั้ง
วิชาพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นตรี ปี ๒๕๔๙ทั้งหมด 50 ข้อมีผู้เข้าทดสอบ 110 ครั้ง
วิชาเบญจศีล-เบญจธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี ปี ๒๕๔๙ทั้งหมด 50 ข้อมีผู้เข้าทดสอบ 26 ครั้ง

ทดสอบธรรมะ ระดับธรรมศึกษา ชั้นโท (สมาชิก)
วิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นโท ปี ๒๕๕๓ทั้งหมด 50 ข้อมีผู้เข้าทดสอบ 567 ครั้ง
วิชาอนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท ปี ๒๕๕๓ทั้งหมด 50 ข้อมีผู้เข้าทดสอบ 426 ครั้ง
วิชาอุโบสถศีล (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นโท ปี ๒๕๕๓ทั้งหมด 50 ข้อมีผู้เข้าทดสอบ 177 ครั้ง
วิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นโท ปี ๒๕๕๐ทั้งหมด 50 ข้อมีผู้เข้าทดสอบ 60 ครั้ง
วิชาอนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท ปี ๒๕๕๐ทั้งหมด 50 ข้อมีผู้เข้าทดสอบ 184 ครั้ง
วิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นโท ปี ๒๕๔๓ทั้งหมด 50 ข้อมีผู้เข้าทดสอบ 41 ครั้ง
วิชาอนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท ปี ๒๕๔๓ทั้งหมด 50 ข้อมีผู้เข้าทดสอบ 333 ครั้ง
วิชาอุโบสถศีล (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นโท ปี ๒๕๕๐ทั้งหมด 50 ข้อมีผู้เข้าทดสอบ 52 ครั้ง

ทดสอบธรรมะ ระดับธรรมศึกษา ชั้นเอก (สมาชิก)
วิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นเอก ปี ๒๕๕๓ทั้งหมด 50 ข้อมีผู้เข้าทดสอบ 405 ครั้ง
วิชาพุทธานุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นเอก ปี ๒๕๕๓ทั้งหมด 50 ข้อมีผู้เข้าทดสอบ 274 ครั้ง
วิชากรรมบถ (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นเอก ปี ๒๕๕๓ทั้งหมด 50 ข้อมีผู้เข้าทดสอบ 77 ครั้ง
วิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นเอก ปี ๒๕๔๓ทั้งหมด 49 ข้อมีผู้เข้าทดสอบ 112 ครั้ง
วิชาพุทธานุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นเอก ปี ๒๕๔๓ทั้งหมด 49 ข้อมีผู้เข้าทดสอบ 270 ครั้ง
วิชากรรมบถ (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นเอก ปี ๒๕๕๐ทั้งหมด 50 ข้อมีผู้เข้าทดสอบ 106 ครั้ง
วิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นเอก ปี ๒๕๕๐ทั้งหมด 50 ข้อมีผู้เข้าทดสอบ 268 ครั้ง

หมายเหตุ :
1. เลือกวิชาที่ท่านต้องการสอบได้เลยครับ
2. สำหรับบุคคลทั่วไปไม่ต้องสมัครสมาชิก คลิก เลือกสอบธรรมะได้เลย
3. สำหรับสมาชิกสามารถดูใบกระดาษคำตอบของท่านได้หลังจาก Login เข้าระบบ

© 2011. kundham.com ทดสอบธรรมะออนไลน์กับเว็บไซต์คุณธรรม
ภาษาไทย | ติดต่อ info@kundham.com เข้าสอบแล้ว 18917 ครั้ง
Check PageRank crawl-66-249-71-24.googlebot.com time : 03:06 น
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ทดสอบธรรมะ | สมัครสมาชิก | คะแนนสอบธรรมะ | แผนผังเว็บไซต์ | Weblinks | ติดต่อสอบถาม