อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน ?

สอบธรรมะ

ข้อสอบทั่วไป ทดสอบได้ทันที
1. แบบทดสอบทั่วไป
2. แบบทดสอบทั่วไป ชุดที่ ๒

วิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี
1. วิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี ปี ๒๕๕๓
     ทดสอบแล้ว 1242 ครั้ง
2. วิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี ปี ๒๕๕๐
     ทดสอบแล้ว 187 ครั้ง
3. วิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี ปี ๒๕๕๑
     ทดสอบแล้ว 170 ครั้ง
4. วิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี ปี ๒๕๔๙
     ทดสอบแล้ว 91 ครั้ง
5. วิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี ปี ๒๕๔๘
     ทดสอบแล้ว 20 ครั้ง
6. วิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี ปี ๒๕๔๓
     ทดสอบแล้ว 73 ครั้ง
7. วิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี ปี ๒๕๔๗
     ทดสอบแล้ว 134 ครั้ง
วิชาพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นตรี
1. วิชาพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นตรี ปี ๒๕๕๓
     ทดสอบแล้ว 1014 ครั้ง
2. วิชาพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นตรี ปี ๒๕๕๑
     ทดสอบแล้ว 378 ครั้ง
3. วิชาพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นตรี ปี ๒๕๕๐
     ทดสอบแล้ว 177 ครั้ง
4. วิชาพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นตรี ปี ๒๕๔๙
     ทดสอบแล้ว 110 ครั้ง
5. วิชาพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นตรี ปี ๒๕๔๘
     ทดสอบแล้ว 86 ครั้ง
6. วิชาพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นตรี ปี ๒๕๔๓
     ทดสอบแล้ว 187 ครั้ง
วิชาเบญจศีล-เบญจธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี
1. วิชาเบญจศีล-เบญจธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี ปี ๒๕๕๓
     ทดสอบแล้ว 365 ครั้ง
2. วิชาเบญจศีล-เบญจธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี ปี ๒๕๕๑
     ทดสอบแล้ว 79 ครั้ง
3. วิชาเบญจศีล-เบญจธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี ปี ๒๕๕๐
     ทดสอบแล้ว 45 ครั้ง
4. วิชาเบญจศีล-เบญจธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี ปี ๒๕๔๙
     ทดสอบแล้ว 26 ครั้ง
5. วิชาเบญจศีล-เบญจธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี ปี ๒๕๔๓
     ทดสอบแล้ว 23 ครั้ง
วิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นโท
1. วิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นโท ปี ๒๕๕๓
     ทดสอบแล้ว 567 ครั้ง
2. วิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นโท ปี ๒๕๕๐
     ทดสอบแล้ว 60 ครั้ง
3. วิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นโท ปี ๒๕๔๓
     ทดสอบแล้ว 41 ครั้ง
วิชาอนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท
1. วิชาอนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท ปี ๒๕๕๓
     ทดสอบแล้ว 426 ครั้ง
2. วิชาอนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท ปี ๒๕๕๐
     ทดสอบแล้ว 184 ครั้ง
3. วิชาอนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท ปี ๒๕๔๓
     ทดสอบแล้ว 333 ครั้ง
. วิชาอุโบสถศีล (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นโท
1. วิชาอุโบสถศีล (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นโท ปี ๒๕๕๓
     ทดสอบแล้ว 177 ครั้ง
2. วิชาอุโบสถศีล (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นโท ปี ๒๕๕๐
     ทดสอบแล้ว 52 ครั้ง
วิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นเอก
1. วิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นเอก ปี ๒๕๕๓
     ทดสอบแล้ว 405 ครั้ง
2. วิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นเอก ปี ๒๕๔๓
     ทดสอบแล้ว 112 ครั้ง
3. วิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นเอก ปี ๒๕๕๐
     ทดสอบแล้ว 268 ครั้ง
วิชาพุทธานุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นเอก
1. วิชาพุทธานุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นเอก ปี ๒๕๕๓
     ทดสอบแล้ว 274 ครั้ง
2. วิชาพุทธานุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นเอก ปี ๒๕๕๐
     ทดสอบแล้ว 47 ครั้ง
3. วิชาพุทธานุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นเอก ปี ๒๕๔๓
     ทดสอบแล้ว 270 ครั้ง
วิชากรรมบถ (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นเอก
1. วิชากรรมบถ (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นเอก ปี ๒๕๕๓
     ทดสอบแล้ว 77 ครั้ง
2. วิชากรรมบถ (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นเอก ปี ๒๕๕๐
     ทดสอบแล้ว 106 ครั้ง


หมายเหตุ :
1. เลือกวิชาที่ท่านต้องการสอบได้เลยครับ
2. สำหรับบุคคลทั่วไปไม่ต้องสมัครสมาชิก คลิก เลือกสอบธรรมะได้เลย
3. สำหรับสมาชิกสามารถดูใบกระดาษคำตอบของท่านได้หลังจาก Login เข้าระบบ


ข้อสอบธรรมะ นักธรรมชั้นโท
© 2011. kundham.com ทดสอบธรรมะออนไลน์กับเว็บไซต์คุณธรรม
ภาษาไทย | ติดต่อ info@kundham.com เข้าสอบแล้ว 18917 ครั้ง
Check PageRank crawl-66-249-79-88.googlebot.com time : 10:38 น
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ทดสอบธรรมะ | สมัครสมาชิก | คะแนนสอบธรรมะ | แผนผังเว็บไซต์ | Weblinks | ติดต่อสอบถาม