อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน ?

คะแนนสอบธรรมะทั่วไป ชุดที่ 2

ลำดับผู้ทดสอบคะแนน
1ไม่ระบุชื่อ62011-05-23 10:48:45
2ไม่ระบุชื่อ62011-05-24 11:36:29
3ไม่ระบุชื่อ62011-05-24 17:14:32
4ชฎาภา62011-05-24 20:18:36
5กิตติรัตน์ อำนวยกุล62011-05-25 09:18:51
6ไม่ระบุชื่อ62011-05-26 05:28:22
7ไม่ระบุชื่อ62011-05-26 17:28:52
8jednarong62011-05-26 17:42:34
9ไม่ระบุชื่อ62011-05-27 14:56:29
10มณฑกานต์62011-05-30 10:11:09
11nuna62011-05-30 19:27:41
12ไม่ระบุชื่อ62011-05-30 19:31:43
13ไม่ระบุชื่อ62011-05-31 09:48:19
14thararit62011-05-31 15:52:32
15นฤมล อ่อนฉ่ำ62011-06-03 22:04:05
16niwet teparot62011-06-04 20:21:27
17สรชัย62011-06-04 22:43:46
18ไม่ระบุชื่อ62011-06-04 22:47:08
19ไม่ระบุชื่อ62011-06-06 11:03:40
20สุริยา62011-06-06 16:49:33
21สุเมธ62011-06-07 09:56:28
22ปาลิดา อินอำไพ62011-06-07 10:31:06
23suphan62011-06-07 10:47:48
24วันวิศา62011-06-08 11:45:35
25ไม่ระบุชื่อ62011-06-08 13:23:09
26ปัทมา คชวงศ์62011-06-11 21:01:32
27ปัทมา คชวงศ์62011-06-11 21:05:53
28Mamiaw62011-06-11 21:23:50
29ไม่ระบุชื่อ62011-06-13 22:22:48
30ธงชัย ม่วงงาม62011-06-14 19:25:39
31noi62011-06-16 09:43:29
32ไม่ระบุชื่อ62011-06-16 15:08:17
33ไม่ระบุชื่อ62011-06-17 15:31:41
34ไม่ระบุชื่อ62011-06-18 14:42:21
35patpimol62011-06-18 15:02:45
36ไม่ระบุชื่อ62011-06-18 15:04:51
37ไม่ระบุชื่อ62011-06-19 16:20:54
38wi_kanyanat62011-06-20 19:27:38
39ไม่ระบุชื่อ62011-06-20 22:47:24
40prompitch62011-06-21 12:12:27
41tup62011-06-21 16:41:49
42ไม่ระบุชื่อ62011-06-22 15:29:40
43ไม่ระบุชื่อ62011-06-23 08:47:26
44ศิริกุล เหล่าถาวรกิจกุล62011-06-23 13:41:25
45sophit pikut62011-06-25 04:42:12
46ไม่ระบุชื่อ62011-06-25 10:21:31
47chanyut62011-06-25 10:37:13
48นพพร มานพพงศ์62011-06-26 19:07:06
49ไม่ระบุชื่อ62011-06-26 19:49:10
50ไม่ระบุชื่อ62011-06-26 23:47:54
51มาตา62011-06-27 14:40:54
52ไม่ระบุชื่อ62011-06-27 15:12:53
53ไม่ระบุชื่อ62011-06-27 15:15:39
54ไม่ระบุชื่อ62011-06-27 19:35:38
55เปิ้ล62011-06-28 16:12:32
56สายน้ำผึ้ง62011-06-30 20:23:18
57มุกดา62011-07-01 19:20:08
58was62011-07-02 11:54:40
59ไม่ระบุชื่อ62011-07-05 09:14:44
60atichata62011-07-05 17:45:19
61gv62011-07-07 00:52:50
62kanjana HOTO62011-07-07 11:46:52
63ไม่ระบุชื่อ62011-07-08 15:55:49
64ไม่ระบุชื่อ62011-07-08 20:41:51
65kp62011-07-09 22:31:58
66ลักษิกา วงศ์ตระกูลกิจ62011-07-10 14:55:24
67ไม่ระบุชื่อ62011-07-10 21:13:02
68ไม่ระบุชื่อ62011-07-17 10:19:49
69วิสิทธิ์62011-07-21 11:37:43
70ไม่ระบุชื่อ62011-07-24 16:14:01
71นัยนา62011-07-28 15:55:07
72วิชัย คงศิริ62011-08-01 21:52:18
73ไม่ระบุชื่อ62011-08-11 11:13:26
74ไม่ระบุชื่อ62011-08-14 15:18:33
75อนุภาพ62011-08-16 12:54:25
76ไม่ระบุชื่อ62011-08-16 22:38:21
77ไม่ระบุชื่อ62011-08-25 11:29:45
78ไม่ระบุชื่อ62011-09-01 15:29:59
79จันจิรา62011-09-02 20:37:23
80Paiir62011-09-02 22:40:30
81จีรภัทร์ บุญมานำ62011-09-12 13:41:48
82ไม่ระบุชื่อ62011-09-12 20:19:13
83ไม่ระบุชื่อ62011-09-13 23:29:04
84พัชรี กลิ่นจันทร์62011-09-15 21:07:35
85ไม่ระบุชื่อ62011-09-20 21:36:51
86kae62011-09-26 10:16:45
8762011-11-01 12:30:55
88ชนม์นิภา62011-11-18 17:11:34
89อรรถวิทย์62011-11-20 20:39:46
90โชติ รุ่งแสง62011-11-21 13:34:07
91top62011-11-21 19:54:19
92ดุลย์62011-12-08 06:20:54
93ไม่ระบุชื่อ62011-12-11 20:27:57
94ไม่ระบุชื่อ62011-12-11 20:29:54
95ไม่ระบุชื่อ62011-12-12 21:22:59
96ไม่ระบุชื่อ62011-12-13 18:29:50
97ด.ช.อนิรุทธิ์ แถมทอง62011-12-14 14:59:08
98คิดเอาเองดิ62011-12-15 21:16:22
99ไม่ระบุชื่อ62011-12-15 21:42:40
100กระต่าย คร๊า62011-12-17 15:56:54
101ไม่ระบุชื่อ62011-12-18 20:37:56
102คุณดวงชีวัน62011-12-23 21:43:55
103เปรม รัตนาไพบูลย์62012-01-02 14:41:52
104จิรพงษ์62012-01-22 18:46:42
105นายดิษฐพงษ์ พรอนันต์62012-04-27 12:36:03
106วรากร สาระพันธุ์62012-06-06 05:11:54
107นิตยา เมสุ62012-06-27 20:37:11
108ไม่ระบุชื่อ62012-07-14 10:51:29
109ไม่ระบุชื่อ62012-07-28 06:33:19
110พีรพล62012-08-08 14:42:05
111ไม่ระบุชื่อ62012-08-18 11:09:47
112ไม่ระบุชื่อ62012-08-22 18:06:24
113เต้้62012-08-25 23:14:49
114ไม่ระบุชื่อ62012-09-04 09:26:33
115ไม่ระบุชื่อ62012-09-26 17:41:22
116ไม่ระบุชื่อ62012-09-27 03:22:02
117Kob62012-10-15 17:41:39
118ธนกฤต62012-10-29 20:39:09
119ไม่ระบุชื่อ62012-10-31 00:35:43
120ไม่ระบุชื่อ62012-11-14 19:29:22
121สุธาวัลย์62012-11-24 14:51:56
122ไม่ระบุชื่อ62012-11-25 18:29:09
123ไม่ระบุชื่อ62012-11-27 17:41:31
124ไม่ระบุชื่อ62012-11-29 14:08:45
125นาตาชา ละบิลา62012-11-30 20:36:57
126Nhun62012-12-01 09:58:31
127เน62012-12-01 10:01:15
128ไม่ระบุชื่อ62012-12-01 18:08:18
129สิริยากร แสนแก้ว62012-12-02 10:41:36
130ฟ้า62012-12-02 13:40:07
131สุวรรณี62012-12-02 20:00:02
132หมว62012-12-02 22:04:06
133กมลรัตน์62012-12-03 19:46:58
134ธรรมรส62012-12-09 19:52:57
135" กนกรัตน์ "62013-01-02 11:45:00
136ไม่ระบุชื่อ62013-02-19 09:45:41
137ไม่ระบุชื่อ62013-02-19 09:55:24
138เริงฤทธิ์ ตัณโชติ62013-02-26 10:15:53
139เริงฤทธิ์ ตัณโชติ62013-02-26 10:27:57
140ไม่ระบุชื่อ62013-03-01 02:49:53
141ไม่ระบุชื่อ62013-03-05 14:25:19
142ไม่ระบุชื่อ62013-03-11 10:45:25
143ไม่ระบุชื่อ62013-03-16 15:44:23
144ไม่ระบุชื่อ62013-04-01 13:17:49
145ไม่ระบุชื่อ62013-04-01 13:19:21
146ไม่ระบุชื่อ62013-04-11 13:08:43
147ดนุเดช ไชยลุม62013-04-18 12:32:42
148ชาตรี กองนอก62013-04-26 23:18:19
149นายบุญเหลือ กิ่มเกิด62013-04-27 21:16:08
150eieisusu62013-05-13 09:41:27
151อธิษฐาน62013-05-13 15:50:03
152achar wong62013-05-17 15:02:09
153ไอ62013-05-22 17:22:02
154สุภัสสภา62013-06-05 17:16:29
155ไม่ระบุชื่อ62013-06-11 15:42:47
156วิลาวรรณ เทียนสว่าง62013-06-21 20:47:54
157รุจิรัตน์ หนูหล่า62013-06-24 14:23:09
158มลิวัลย์62013-06-25 18:14:14
159น้องขิม62013-07-03 12:58:51
160ไม่ระบุชื่อ62013-07-03 13:01:43
161กัญญพัชร62013-07-11 19:47:45
162กิตติศักดิ์62013-07-14 19:56:04
163ก็อปแก็ป62013-07-15 13:43:26
164กิตติศักดิ์ ศรีแก้วต่่างวงศ์62013-07-20 16:50:53
165ไม่ระบุชื่อ62013-07-22 17:32:50
166ไม่ระบุชื่อ62013-07-25 18:43:04
167ไม่ระบุชื่อ62013-07-26 14:16:20
168ไม่ระบุชื่อ62013-07-27 14:17:48
169พิมพร 62013-07-29 14:18:02
170ไม่ระบุชื่อ62013-07-30 14:05:22
171ไม่ระบุชื่อ62013-08-03 18:24:51
172มึนงง62013-08-06 15:31:28
173ไม่ระบุชื่อ62013-08-07 07:21:12
174ถุงเงิน ขจรเจริญศักดิ์62013-08-09 22:29:49
175มนูญธรรม ถาใจ62013-08-17 17:14:49
176ลำพึง62013-08-19 15:06:26
177กุลกันยา 62013-08-24 09:46:08
178ไม่ระบุชื่อ62013-08-24 21:07:02
179จันทร์ฤทัย ใสแก้ว62013-09-06 09:35:14
180ไม่ระบุชื่อ62013-09-07 23:36:58
181ไม่ระบุชื่อ62013-09-09 21:43:01
182ตูน62013-09-18 19:14:39
183วารุณี เฉลิมโชคไพศาล62013-09-22 13:16:08
184วราชิต62013-09-25 18:42:56
185ไม่ระบุชื่อ62013-09-25 22:01:22
186ไม่ระบุชื่อ62013-09-26 08:50:34
187แสงเดือน โยมไธสง62013-10-03 13:56:01
188ไม่ระบุชื่อ62013-10-05 22:27:42
189ไม่ระบุชื่อ62013-10-11 08:10:01
190ไม่ระบุชื่อ62013-10-11 08:10:46
191พระไพ62013-10-11 13:20:55
192ไม่ระบุชื่อ62013-10-13 14:27:40
193สิริพร เป้ามา62013-10-14 18:15:55
194ไม่ระบุชื่อ62013-10-17 20:34:49
195รชต ชายทอง62013-10-30 12:11:02
196GOP62013-11-05 14:39:54
197ไม่ระบุชื่อ62013-11-11 15:53:16
198ไม่ระบุชื่อ62013-11-15 18:11:26
199ไม่ระบุชื่อ62013-11-19 18:09:05
200ลักษิกา62013-11-23 16:09:34
201ไม่ระบุชื่อ62013-11-24 18:52:14
202Pavinee62013-11-25 14:31:12
203ไม่ระบุชื่อ62013-11-25 15:43:56
204ไม่ระบุชื่อ62013-11-25 18:41:43
205ไม่ระบุชื่อ62013-11-25 18:43:34
206พลอยไพลิน62013-11-25 19:02:48
207ปภัสสร62013-11-25 20:32:17
208ไม่ระบุชื่อ62013-11-25 20:38:22
209จักรชลัช เหล็กจีน62013-11-25 20:46:04
210ไม่ระบุชื่อ62013-11-25 21:19:40
211ศุภวัทน์62013-11-26 22:46:57
212ไม่ระบุชื่อ62013-11-27 10:44:36
213พันทิพา ศิลปชัย62013-12-07 19:01:30
214ไม่ระบุชื่อ62013-12-17 18:03:57
215Saranluck62013-12-20 07:47:44
216ไม่ระบุชื่อ62013-12-28 01:33:41
217วิลาวรรณ เทียนสว่าง62014-01-02 23:33:39
218วันเพ็ญ เตชะกัมพลสารกิจ62014-01-03 01:50:37
219ไม่ระบุชื่อ62014-02-21 02:21:12
220ไม่ระบุชื่อ62014-02-21 16:29:26
221สะเบลล่า62014-03-20 12:13:41
222มด62014-04-19 20:50:11
223รวง62014-05-21 14:57:59
224ไม่ระบุชื่อ62014-06-09 20:20:04
225เสาวณีย์ อัจจิระลือชา62014-06-16 20:49:59
226เสาวณีย์ อัจจิระลือชา62014-06-16 20:52:29
227ด.ช. อิทธิพล วงศ์ชาญสถาปัตย์62014-06-19 13:24:46
228ไม่ระบุชื่อ62014-07-18 20:26:26
229pu62014-07-27 09:53:08
230อภิวุฒิ62014-07-27 14:27:37
231ไม่ระบุชื่อ62014-08-03 19:32:46
232นางฉวีวรรณ บุตรสิงขรณ์62014-08-10 17:33:48
233ฉวีวรรณ บุตรสิงขรณ์62014-08-10 17:41:33
234ไม่ระบุชื่อ62014-08-15 12:16:15
235ฉวีวรรณ บุตรสิงขรณ์62014-08-17 12:11:15
236ป.662014-09-03 14:33:38
237ไม่ระบุชื่อ62014-09-15 09:10:29
238สุดารัตน์62014-10-06 09:21:46
239mind62014-10-21 15:38:42
240บัวบุษยา62014-10-27 14:56:19
241ไม่ระบุชื่อ62014-11-06 13:19:31
242ไม่ระบุชื่อ62014-11-07 15:07:59
243ไม่ระบุชื่อ62014-11-08 11:11:29
244Chalermsak Nokkaew.62014-11-08 21:26:39
245ณัฐธิดา62014-11-09 19:15:06
246pp62014-11-10 11:42:56
247ไม่ระบุชื่อ62014-11-10 20:36:53
248ไม่ระบุชื่อ62014-11-11 22:06:07
249ไม่ระบุชื่อ62014-11-12 15:28:14
250ไม่ระบุชื่อ62014-11-12 20:29:13
251ไม่ระบุชื่อ62014-11-14 18:31:31
252ชนิสรา62014-11-16 14:56:46
253ไม่ระบุชื่อ62014-11-23 21:19:57
254ไม่ระบุชื่อ62014-11-25 01:06:29
255ไม่ระบุชื่อ62015-01-23 21:25:04
256taokam tanggnene62015-01-23 21:25:41
257ไม่ระบุชื่อ62015-01-23 21:25:53
258ฟะลุ๊ค ฟลุ๊คน้อย62015-02-02 11:53:23
259ไม่ระบุชื่อ62015-02-13 11:56:50
260ไม่ระบุชื่อ62015-02-14 14:41:21
261พิศณุ พระชัย62015-02-15 02:22:30
262===62015-02-25 19:55:46
263นายศรีวิชัย ชัยฉลาด62015-03-22 21:59:39
264Kanchanok62015-04-04 12:36:12
265ไม่ระบุชื่อ62015-04-04 12:36:26
266ไม่ระบุชื่อ62015-04-17 20:24:44
267ไม่ระบุชื่อ62015-04-18 16:05:36
268ไม่ระบุชื่อ62015-04-18 16:05:41
269ไม่ระบุชื่อ62015-05-05 15:56:05
270ไม่ระบุชื่อ62015-06-09 12:33:43
271562015-06-12 00:27:11
272สรัลนุช62015-06-19 14:47:46
273ไม่ระบุชื่อ62015-06-29 17:15:18
274ศิรประภา62015-07-13 17:49:58
275ไม่ระบุชื่อ62015-07-23 09:01:33
276ไม่ระบุชื่อ62015-07-28 07:54:23
277ไม่ระบุชื่อ62015-08-05 12:41:01
278ธีระวัฒน์ ภูสุวรรณ62015-08-17 15:12:29
279ไม่ระบุชื่อ62015-09-26 05:31:49
280ไม่ระบุชื่อ62015-10-07 10:18:17
281ไม่ระบุชื่อ62015-10-15 00:24:04
282จิรารัตน์ อภิวงศ์62015-11-02 13:07:48
283เอิรน62015-11-10 13:46:22
284ไม่ระบุชื่อ62015-11-11 17:07:59
285อาทิตยา62015-11-14 18:56:49
286ไม่ระบุชื่อ62015-11-27 18:29:03
287ไม่ระบุชื่อ62015-11-30 09:49:47
288pinsuda Chookwan62015-11-30 18:50:00
289ภาคิน ประสพเเก้ว62015-11-30 19:39:07
290ไม่ระบุชื่อ62015-11-30 22:43:26
291ไม่ระบุชื่อ62015-11-30 22:47:53
292น.ส.สาวิตรี62015-12-01 06:03:37
293ไม่ระบุชื่อ62015-12-01 12:18:51
294ไม่ระบุชื่อ62015-12-01 20:52:51
295ไม่ระบุชื่อ62015-12-08 14:28:00
296ไม่ระบุชื่อ62015-12-14 20:35:44
297162015-12-23 15:34:03
298ไม่ระบุชื่อ62016-01-30 02:35:53
299เมย์ พาขวัญ62016-04-30 17:19:25
300ไม่ระบุชื่อ62016-05-08 13:54:13
301ไม่ระบุชื่อ62016-05-14 10:12:17
302ไม่ระบุชื่อ62016-05-17 15:36:16
303ไม่ระบุชื่อ62016-05-27 22:14:43
304ไม่ระบุชื่อ62016-06-13 15:15:07
305ไม่ระบุชื่อ62016-06-14 21:48:14
306best62016-06-17 21:20:46
307ไม่ระบุชื่อ62016-07-04 17:33:27
308pongdej62016-07-23 11:06:57
309Pongdej62016-07-23 22:29:32
310ไม่ระบุชื่อ62016-07-27 13:47:51
311อิ๋มน้ำ62016-07-29 13:36:38
312น้ำ62016-07-29 13:39:02
313ไม่ระบุชื่อ62016-08-06 20:44:51
314ไม่ระบุชื่อ62016-08-07 13:40:03
315ไม่ระบุชื่อ62016-08-08 01:57:11
316ไม่ระบุชื่อ62016-08-10 21:19:44
317เเบงค์62016-09-10 18:54:21
318นิลุบล62016-09-20 23:10:38
319สิริมา เกตุแก้ว62016-10-06 13:10:07
320ไม่ระบุชื่อ62016-10-16 10:36:41
321ไม่ระบุชื่อ62016-10-17 10:52:15
322นพดล62016-10-23 10:21:39
323ไม่ระบุชื่อ62016-11-17 09:56:40
324ไม่ระบุชื่อ62016-11-17 17:21:07
325กัลยาณี พรมดี62016-11-17 20:50:07
326ไม่ระบุชื่อ62016-11-18 18:14:59
327ไม่ระบุชื่อ62016-11-19 07:26:57
328ด.ญ.อธิติยา ชาวพิมาย62016-11-20 06:52:54
329ไม่ระบุชื่อ62016-11-20 11:28:43
330ไม่ระบุชื่อ62016-11-20 14:34:22
331ไม่ระบุชื่อ62016-11-20 14:41:49
332ไม่ระบุชื่อ62016-11-20 17:14:34
333ใจดาว62016-11-20 21:06:30
334ไม่ระบุชื่อ62016-11-20 21:53:45
335ไม่ระบุชื่อ62016-11-25 10:06:01
336ทัศนีย์์ บาทเงิน62016-12-06 12:33:48
337ปูริดา เรืองศรี62016-12-09 23:23:53
338อัจฉรา62016-12-20 20:48:27
339ไม่ระบุชื่อ62016-12-23 15:49:00
340ไม่ระบุชื่อ62017-01-17 12:23:44
341ไม่ระบุชื่อ62017-01-17 12:35:09
342นันทภรณ์ 62017-02-10 13:28:58
343ไม่ระบุชื่อ62017-02-10 14:39:35
344ไม่ระบุชื่อ62017-02-10 16:21:17
345ณัฐวุฒิ พันธ์ขาว62017-02-12 11:07:02
346Suwannawin phonthain62017-02-24 10:20:00
347ไม่ระบุชื่อ62017-02-27 12:24:39
348สาธิตา นาคเอี่ยม62017-04-13 18:37:49
349ไม่ระบุชื่อ62017-07-04 12:04:57
350สรวิศ สมตัว62017-07-10 09:56:32
351ไม่ระบุชื่อ62017-08-13 18:53:41
352ไม่ระบุชื่อ62017-08-23 13:39:00
353่jampahom162017-09-12 06:04:15
© 2011. kundham.com ทดสอบธรรมะออนไลน์กับเว็บไซต์คุณธรรม
ภาษาไทย | ติดต่อ info@kundham.com เข้าสอบแล้ว 18910 ครั้ง
Check PageRank crawl-66-249-79-86.googlebot.com time : 01:16 น
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ทดสอบธรรมะ | สมัครสมาชิก | คะแนนสอบธรรมะ | แผนผังเว็บไซต์ | Weblinks | ติดต่อสอบถาม