อีเมล์
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน ?

คะแนนสอบธรรมะทั่วไป ชุดที่ 1

ลำดับผู้ทดสอบคะแนน
1แนนค่ะ32011-05-20 12:57:27
2กวาง32011-05-21 16:09:40
3ไม่ระบุชื่อ32011-05-24 17:15:26
4กรกมล หมานสกุล32011-05-26 20:30:53
5wisutti32011-06-16 18:47:43
6ไม่ระบุชื่อ32011-06-18 23:06:22
7top32011-06-20 19:25:03
8ไม่ระบุชื่อ32011-06-21 22:22:37
9พร้อมพิชญ์32011-06-23 12:11:34
10อรนุช32011-06-23 18:18:46
11ธงไช32011-06-24 22:40:20
12จีรพรรณ32011-06-25 22:33:43
13ไม่ระบุชื่อ32011-06-26 11:34:50
14ไม่ระบุชื่อ32011-07-09 14:04:31
15warisa32011-07-10 10:58:03
16ไม่ระบุชื่อ32011-07-21 10:28:34
17ไม่ระบุชื่อ32011-07-25 14:11:31
18Suttida Hoo32011-07-25 18:20:14
19พิชญา32011-07-30 16:17:35
20ไม่ระบุชื่อ32011-09-18 19:46:12
21ไม่ระบุชื่อ32011-09-21 15:21:09
22กะทิ32011-09-27 08:39:19
23ไม่ระบุชื่อ32011-11-04 13:57:31
24MikEkY32011-11-10 20:10:38
25Phatchareeporn32011-11-17 15:09:07
26ธนพัชร สมใจ32011-11-23 13:41:58
27ชุติสรณ์32011-11-30 16:56:33
28สถาพร32011-12-01 03:48:55
29ไม่ระบุชื่อ32011-12-14 19:39:16
30ชัยยุทธ ศรีสวัสดิ์32012-03-05 15:44:52
31เ้าวน32012-06-11 20:56:53
32ไม่ระบุชื่อ32012-06-20 23:45:14
33ไม่ระบุชื่อ32012-07-03 13:32:11
34ไม่ระบุชื่อ32012-07-10 18:32:20
35ศรสวรรค์ ช่วยนะ32012-09-02 11:38:24
36ด.ช.ศฐา ศรีสุระ32012-09-08 13:08:47
37ไม่ระบุชื่อ32012-09-26 18:13:56
38ไม่ระบุชื่อ32012-11-01 18:56:34
39ไม่ระบุชื่อ32012-11-18 15:31:21
40ตัง32012-11-19 19:58:41
41pornnipha32012-11-26 21:13:27
42ไม่ระบุชื่อ32012-11-27 20:30:01
43อาม32012-11-28 13:34:02
44ไม่ระบุชื่อ32012-11-29 16:12:05
45ไม่ระบุชื่อ32012-12-01 13:38:01
46ไม่ระบุชื่อ32012-12-01 20:29:01
47ชนินาถ 32012-12-02 14:42:51
48ภูมินทร์ 32012-12-02 19:41:39
49พั้น32013-02-18 17:24:07
50ไม่ระบุชื่อ32013-02-19 09:18:14
51ไม่ระบุชื่อ32013-02-19 09:46:33
52ไม่ระบุชื่อ32013-02-19 09:55:41
53ไม่ระบุชื่อ32013-02-19 10:25:55
54ไม่ระบุชื่อ32013-02-19 10:26:50
55ไม่ระบุชื่อ32013-02-21 10:32:22
56สุรชัช แขตสันเทียะ32013-02-21 10:38:20
57ไม่ระบุชื่อ32013-02-21 10:56:35
58ไม่ระบุชื่อ32013-02-25 15:29:56
59ปฏิคม ใจแสน32013-03-08 02:07:02
60ไม่ระบุชื่อ32013-03-14 17:04:29
61สุภาวัลย์32013-05-12 18:21:21
62ประภาพร บุตรพรหม32013-05-16 22:06:44
63pimphaka32013-05-29 11:45:18
64ไม่ระบุชื่อ32013-06-08 18:06:26
65นฤเบศร์ เสนารักษ์32013-06-27 21:32:32
66พรนภา ศรีอ่อน32013-07-03 12:53:33
67ไม่ระบุชื่อ32013-07-03 12:54:14
68ไม่ระบุชื่อ32013-07-10 15:52:46
69ไม่ระบุชื่อ32013-07-10 15:54:17
70ศุพัทธ์32013-07-13 00:40:44
71ด.ญ.กัญญารัตน์ สำราญรมย์32013-08-01 17:29:57
72ning32013-08-05 20:46:33
73โสภาวรรณ ห้องแซง32013-08-10 10:57:22
74ไม่ระบุชื่อ32013-08-13 16:05:33
75eee32013-08-14 13:41:58
76ไม่ระบุชื่อ32013-08-22 16:21:44
77ไม่ระบุชื่อ32013-08-29 13:43:27
78ไม่ระบุชื่อ32013-08-29 13:44:57
79ไม่ระบุชื่อ32013-08-29 13:45:28
80ไม่ระบุชื่อ32013-08-31 13:39:45
81ศิริพัชร32013-08-31 18:16:03
82โจม32013-10-01 13:01:10
83จ่าเอกวสันต์ กุลดี32013-10-11 15:02:59
84ชุลีพร เรือโปีะ32013-10-13 20:30:13
85ไม่ระบุชื่อ32013-10-28 22:39:46
86cv nhglj32013-10-29 09:54:23
87bamboo32013-11-03 10:45:20
88ซิดนี่32013-11-05 14:21:40
89ไม่ระบุชื่อ32013-11-21 18:57:56
90ไม่ระบุชื่อ32013-11-21 19:08:27
91Pay32013-11-25 17:07:31
92ด.ญ.นลินสิริ ตุ้มฉาย32013-11-25 19:23:38
93nattapon jareansook32013-11-25 20:13:20
94แบมมี่32013-11-26 10:49:54
95ไม่ระบุชื่อ32013-11-27 10:41:40
96เเตม32013-11-27 16:22:19
97อรจิรา ก้อนธิ32013-11-27 18:47:27
98ไม่ระบุชื่อ32013-11-28 17:36:36
99ไม่ระบุชื่อ32013-11-28 19:56:33
100พาทินธิดา32013-11-28 19:57:39
101ไม่ระบุชื่อ32013-11-29 22:44:45
102ดนัยศักดิ์ จันทร์ประธาตุ32013-12-13 18:39:54
103วิลาวรรณ เทียนสว่าง32014-01-02 23:24:25
104ลระย32014-01-10 11:27:07
105ฟิว32014-02-07 20:31:58
106ไม่ระบุชื่อ32014-02-19 18:29:51
107นางฉวีวรรณ บุตรสิงขรณ์32014-07-23 23:07:16
108ไม่ระบุชื่อ32014-08-09 09:55:51
109ไม่ระบุชื่อ32014-08-29 17:55:53
110ำ้ัีัรตไีไรจจช32014-09-17 22:11:06
111ธัญชนก32014-09-18 10:04:45
112ไม่ระบุชื่อ32014-09-29 14:01:10
113ดร32014-10-02 18:28:40
114พสธร ปิลอง32014-10-19 19:38:18
115ไม่ระบุชื่อ32014-11-04 10:18:43
116ไม่ระบุชื่อ32014-11-04 12:22:01
117ไม่ระบุชื่อ32014-11-09 09:22:38
118ไม่ระบุชื่อ32014-11-09 12:56:52
119ไม่ระบุชื่อ32014-11-10 20:52:29
120วิมลรัตน์32014-11-11 16:09:21
121ไม่ระบุชื่อ32014-11-11 20:47:57
122ไม่ระบุชื่อ32014-11-12 06:58:45
123ไม่ระบุชื่อ32014-11-14 18:50:22
124ไม่ระบุชื่อ32014-11-14 21:04:57
125ไม่ระบุชื่อ32015-02-13 22:51:28
126ณิชกานต์ เลิศอัมพรวงศ์32015-02-14 13:43:09
127ไม่ระบุชื่อ32015-02-26 15:35:51
128wanwisa32015-04-13 21:48:28
129ไม่ระบุชื่อ32015-06-09 12:41:15
130132015-06-12 00:29:23
131ด.ญ.สุดารัตร์ ประติปัตทำ32015-06-27 20:20:14
132ไม่ระบุชื่อ32015-07-09 19:46:06
133ไม่ระบุชื่อ32015-07-23 08:51:21
134ไม่ระบุชื่อ32015-08-01 11:29:45
135ไม่ระบุชื่อ32015-08-05 16:13:09
136ไม่ระบุชื่อ32015-08-05 16:20:30
137ไม่ระบุชื่อ32015-08-13 13:53:16
138ไม่ระบุชื่อ32015-08-27 11:35:57
139ไม่ระบุชื่อ32015-08-31 14:45:54
140นางสาวสุพรรษา จันทร์มี32015-09-06 22:51:04
141นางสาวสุพรรษา จันทร์มี32015-09-06 23:01:01
142ออย32015-09-09 14:55:24
143หดไพ32015-09-09 15:32:40
144ไม่ระบุชื่อ32015-09-09 15:41:26
145ไม่ระบุชื่อ32015-10-15 21:20:02
146มานพ ทองลอบ32015-10-17 15:26:49
147อภิสรา เทพบุรี32015-10-24 20:45:10
148ไม่ระบุชื่อ32015-10-30 19:48:58
149จิรารัตน์ อภิวงศ์32015-11-02 13:04:28
150ไม่ระบุชื่อ32015-11-07 15:23:24
151ชนัญธฺดา32015-11-10 17:59:35
152ไม่ระบุชื่อ32015-11-13 19:32:13
153อาทิตยา32015-11-14 18:50:51
154ไม่ระบุชื่อ32015-11-14 18:51:48
155สุวรณี ดับร้อน32015-11-23 18:33:33
156ไม่ระบุชื่อ32015-11-24 17:05:00
157ณั32015-11-26 19:33:20
158kartwut32015-11-28 10:18:44
159ไม่ระบุชื่อ32015-11-30 19:00:28
160ไม่ระบุชื่อ32015-11-30 19:18:37
161สิริมา ไชยชาติ32015-11-30 20:41:12
162วาทินี กองหนุน32015-11-30 20:46:20
163ไม่ระบุชื่อ32015-12-01 20:47:12
164ไม่ระบุชื่อ32015-12-22 15:45:12
165ไม่ระบุชื่อ32016-01-02 19:11:16
166สมพงษ์ อินทรวิเชียร32016-01-07 19:41:42
167ไม่ระบุชื่อ32016-01-30 02:34:16
168ไม่ระบุชื่อ32016-02-11 19:21:32
169ไม่ระบุชื่อ32016-04-18 00:21:51
170ไม่ระบุชื่อ32016-05-23 02:34:14
171ไม่ระบุชื่อ32016-06-01 20:32:00
172ชุติพนธ์ ยิ้มแย้ม32016-07-06 15:03:04
173ะะะะะ32016-07-11 14:42:40
174ไม่ระบุชื่อ32016-07-12 11:08:40
175ไม่ระบุชื่อ32016-07-19 11:27:30
176ธมลวรรณ32016-07-29 23:30:56
177ไม่ระบุชื่อ32016-08-27 10:28:09
178ไม่ระบุชื่อ32016-09-07 18:35:00
179ไม่ระบุชื่อ32016-09-26 19:08:22
180ไม่ระบุชื่อ32016-10-02 11:51:42
181ไม่ระบุชื่อ32016-10-04 19:53:36
182ไม่ระบุชื่อ32016-10-07 19:47:19
183ไม่ระบุชื่อ32016-10-10 11:24:04
184พัฑฒนะ32016-11-10 19:15:36
185ไม่ระบุชื่อ32016-11-16 14:23:17
186ไม่ระบุชื่อ32016-11-16 14:25:46
187ไม่ระบุชื่อ32016-11-16 14:27:04
188ไม่ระบุชื่อ32016-11-16 14:27:44
189ไม่ระบุชื่อ32016-11-16 14:31:49
190ไม่ระบุชื่อ32016-11-16 14:34:38
191ไม่ระบุชื่อ32016-11-16 15:00:01
192ศิริกัลยา ชัยเรือน32016-11-17 09:51:16
193ณัฐธิยา ชาแก้ว32016-11-17 21:21:44
194ไม่ระบุชื่อ32016-11-18 20:27:38
195ไม่ระบุชื่อ32016-11-20 19:18:18
196อภิเชษฐ์ บุญศรีภัทรธนา32016-11-20 20:09:45
197ไม่ระบุชื่อ32016-11-20 20:58:43
198ไม่ระบุชื่อ32016-11-20 21:42:51
199ทัศนีย์ บาทเงิน32016-12-06 12:26:46
200ไม่ระบุชื่อ32016-12-10 05:15:01
201ไม่ระบุชื่อ32016-12-12 00:39:20
202Juthatip Hatham32017-01-03 14:10:40
203วสันต์ กุลดี32017-01-30 20:15:57
204ไม่ระบุชื่อ32017-06-20 16:08:26
205สุวนันท์32017-06-27 14:16:18
206ฉ๙32017-07-11 14:13:27
207นพดล32017-07-17 14:31:50
208ไม่ระบุชื่อ32017-08-19 08:29:30
209jampahom132017-09-12 05:58:32
210ไม่ระบุชื่อ32017-09-23 11:39:10
© 2011. kundham.com ทดสอบธรรมะออนไลน์กับเว็บไซต์คุณธรรม
ภาษาไทย | ติดต่อ info@kundham.com เข้าสอบแล้ว 18917 ครั้ง
Check PageRank crawl-66-249-79-88.googlebot.com time : 10:38 น
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ทดสอบธรรมะ | สมัครสมาชิก | คะแนนสอบธรรมะ | แผนผังเว็บไซต์ | Weblinks | ติดต่อสอบถาม